10. oktobar Svjetski dan mentalnog zdravlja

198

Svjetski dan mentalnog zdravlja se proslavlja 10. oktobra svake godine, na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje, sa ciljem podizanja svijesti o pitanjima mentalnog zdravlja širom svijeta i mobilizacije napora u podršci mentalnom zdravlju. Tema ovogodišnjeg Dana mentalnog zdravlja je ”Mladi ljudi i mentalno zdravlje u svijetu koji se mijenja”, sa akcentom na probleme sa kojima se suočavaju mlade osobe u dobi od 14-28 godina.

Polovina svih mentalnih bolesti počinje u tinejdžerkoj dobi, ali većina slučajeva ne bude na vrijeme otkrivena i tretirana. 16% globalnog tereta bolesti i povreda kod ljudi uzrasta od 10-19 godina čine mentalni poremećaji.

Globalno, depresija je jedan od vodećih uzroka bolesti i invaliditeta među adolescentimaamoubistvo je drugi vodeći uzrok smrti među mladima od 15 do 29 godina (podaci SZO). Štetna upotreba alkohola i nedozvoljenih droga kod adolescenata je veliki problem u mnogim zemljama i može dovesti do rizičnih ponašanja kao što je nesiguran seks ili opasna vožnja.

Poremećaji u ishrani su takođe prisutni. Svakih 10 minuta, negdje u svijetu, jedna adolescentna djevojčica umre zbog posljedica nasilja (podaci UN Children’s Fund). 83% mladih kaže da vršnjačko nasilje ima negativan uticaj na njihovo samopoštovanje (izvor ditchthelabel.org). Posljedice neotkrivenih i netretiranih adolescentnih mentalnih zdravstvenih problema protežu se u zrelost, što ugrožava fizičko i mentalno zdravlje i ograničava mogućnosti da vode ispunjen život kao odrasli.

Za mentalno zdravlje mladih ljudi od suštinskog su značaja investicije vlada i uključivanje socijalnog, zdravstvenog i obrazovnog sektora u sveobuhvatne, integrisane programe, zasnovane na dokazima. Ove investicije treba da budu povezane sa programima za podizanje svijesti mladih o načinima na koji će se bolje starati o vlastitom mentalnom zdravlju i pomoći vršnjacima, roditeljima i nastavnicima da znaju kako da podrže svoje prijatelje, djecu i učenike.

Izvor: Domino Sarajevo

Komentari

komentara