Vijeće ministara BiH imenovalo rukovodstvo OSA-e

1199

Vijeće ministara BiH imenovalo je Osmana Mehmedagića za generalnog direktora,Trifka Buhu za zamjenika generalnog direktora i Damira Bevandu za glavnog inspektora Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine (OSA).

Za direktora Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH imenovan Edin Dilberović kao najboli kandidat sa liste je koju je predložila Agencija za državnu službu BiH. Sa dužnosti direktora Direkcije razrješena je Nevenka Savić, prenosi BHRT.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je većinom glasova Izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je jedan od ključnih zakona u realizaciji Politike plaća i naknada u institucijama BiH za period do 2018. godine.

Izmjenama Zakona ukida se naknada za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima, koji se obavlja tokom radnog vremena za sve članove koji su zaposleni u institucijama koje se finansiraju iz budžeta BiH, entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, izuzimajući visokoškolske ustanove.

Izmjene ovog zakona, između ostalog, na jednoobrazan način reguliraju policijske dodatke na plaće policijskih službenika zaposlenih u sigurnosnim agencijama BiH, dodatke za poslove deminiranja, kao i letačke te ostale dodatke za radna mjesta koja imaju ovo pravo na osnovu posebnih uvjeta radnog mjesta.

Istovremeno, svi zaposleni u institucijama BiH izjednačavaju se u pogledu visine naknade za vrijeme bolovanja i porodiljskog odsustva, bez obzira na mjesto prebivališta.

Sa 12 na najduže 6 mjeseci skraćeno je vrijeme u kojem izabrane osobe i imenovani zvaničnici imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa, a nakon prestanka javne funkcije.

Precizirano je da će ovo pravo ubuduće imati članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara te državni ministri i njihovi zamjenici.

Vijeće ministara BiH potpisalo je sporazum kojim Evropska banka za obnovu i razvoj plasira 11 miliona eura za projekat “”Plava voda”” kojim će biti osigurano snabdijevanje vodom za skoro 250 hiljada stanovnika sa područja Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona.

Ministar finansija BiH Vjekoslav Bevanda zahvalio se Evropskoj banci za obnovu i razvoj i Švedskoj razvojnoj agenciji koja je podržala ovaj projekat grantom od dva i po miliona KM.

Sredstva će biti dodijeljena općinama za smanjenje gubitaka vode i jačanje komunalnih preduzeća. Radi se o općinama Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovača i Zenici.

Rok otplate je 15 godina uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice. Ukupna vrijednost projekta “Plava voda” procijenjena je na 22 miliona eura.

 

(A.H)

Komentari

komentara