menu Naslovna chevron_right
BiH

76 miliona eura za nastavak izgradnje Koridora 5C

Urednik | 8. Decembra 2016.
Danas je u Sarajevu održana 85. redovna sjednica Vijeća ministara BiH, na kojoj se, između ostalog, razmatrao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine i zaključilo da će sugestije iznesene na sjednici u pisanoj formi biti dostavljene Ministarstvu finansija i trezora do sredine naredne sedmice, kako bi Vijeće ministara BiH do kraja ove godine ovaj prijedlog zakona uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH.

Cilj je doći do zakonskog teksta koji će u cijelosti biti usklađen s Politikom plaća i naknada u institucijama BiH, zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH te preporukama Ureda za reviziju.

Ovaj zakon zajedno s novim zakonskim rješenjima o državnoj službi, o radu te o sukobu interesa u institucijama BiH, na kojima rade nadležna ministarstva, dio je reformskog paketa koji će racionalnije i sistemski urediti ove oblasti.

USVOJEN IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH za period januar – septembar 2016. godine u kojem se navodi da su ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u ovom periodu 749.437.694 KM ili 79 posto u odnosu na planirana sredstva za ovu godinu.

Od toga su ostvareni prihodi 699.680.905, dok finansiranja i primici iznose 49.756.789 KM. U strukturi prihoda dominiraju sredstva s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za finansiranje institucija BiH (561.775.888 KM), neporezni prihodi (126.415.350 KM), tekući transferi iz inozemstva (10.866.579 KM) i transferi od drugih nivoa vlasti (623.088 KM).

Ukupno izvršeni rashodi budžeta institucija BiH za devet mjeseci 2016. godine iznose 632.950.641 KM, ili 67 posto u odnosu na budžet za 2016. godinu, odnosno 51 posto u odnosu na korigirani koji uključuje dodatna namjenska sredstva.

Institucije BiH su nastavile s mjerama štednje uz smanjivanje troškova telefonskih usluga i reprezentacije, a ostvareni su i prihodi od 761.789 KM, prevashodno od prodaje motornih vozila budžetskih korisnika zbog smanjivanja voznog parka.

U periodu januar – septembar ove godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog duga BiH su podmirene pravovremeno i uredno u ukupnom iznosu 477,56 miliona KM.

SREDSTVA ZA IZGRADNJU DVIJE DIONICE AUTOCESTE NA KORIDORU Vc

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu za realizaciju (Projekt Koridora Vc 2 – nastavak) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 76 miliona eura, s rokom otplate od l5 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.

Sredstva su namijenjena izgradnji autoceste po međunarodnim standardima dužine 5,8 km na dionici između Donje Gračanice i Klopča – tunel Pečuj i autoceste po međunarodnim standardima dužine 10,4 km na dionici između Svilaja i Odžaka.

Ovaj projekt predstavlja nastavak projekta na Koridoru Vc 2 finansiran kreditnim sredstvima EBRD-a u iznosu 80 miliona eura.

Prijedlog ugovora s Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

ZA OBNOVU CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PRISTUPA LUCI BRČKO 10 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za obnovu cestovnog i željezničkog pristupa Luci Brčko i skladišnih kapaciteta, vrijednog 10 miliona eura.

Očekuje se da bi ovaj projekt trebao biti završen do kraja 2019. godine, kada će biti povećan obim pretovara u Luci Brčko za 25 posto, što će imati pozitivan utjecaj na ekonomski razvoj ove regije.

Prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

DODATNIH 15 MILIONA EURA ZA PROJEKT OBNOVE BOLNICA U REPUBLICI SRPSKOJ

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) u cilju nastavka realizacije započetog projekta obnove bolnica u Republici Srpskoj.
Ovim ugovorom bit će osigurano dodatnih 15 miliona eura za finansiranje izgradnje i opremanje novog tehničkog bloka za centralni medicinski blok i sjeverno krilo Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka, kao i nabavka i instalacija IT opreme.

Rok otplate zajma alociranog na Republiku Srpsku je 25 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.

Podsjećamo da je ranijim ugovorom s EIB-om za projekte izgradnje nove bolnice u Bijeljini i rekonstrukciju i opremanje Kliničkog centra u Banjoj Luci osiguran zajam vrijedan 100 miliona eura koji se uspješno implementira u Republici Srpskoj.

U PROŠLOJ GODINI 495,31 MILIONA EURA ODA POMOĆI BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora „Pregled aktivnosti donatora u 2015. godini“, koji daje sveobuhvatan pregled projekata i programa u 2015. godini, finansiranih od članova Foruma za koordinaciju donatora (DFC), kao i analizu stanja i reformi koje se provode u okviru 10 sektora u BiH.

Izdvojeno je ukupno 495,31 miliona eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2015. godini, od čega 177,68 miliona eura u obliku grantova, 317,63 miliona eura u obliku zajmova.

Najveći kreditori su bili Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Svjetska banka (WB), Evropska investiciona banka (EIB) i Međunarodna finansijska korporacija (IFC), dok su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države/USAID, Švedska/Sida, Švicarska, UNDP, Njemačka i Japan (JICA) osigurali najviše grantova.

Najveći udio međunarodne razvojne pomoći u 2015. godini izdvojen je za Sektor konkurentnost i inovacije (39 posto), Sektor transporta (23 posto) i Sektor okoliša i klimatskih politika (16 posto).

VMBiH: PRIORITETNI ZADATAK PRIPREMA ODGOVORA NA UPITNIK EK

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju „Metodologiju pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije“ i „Smjernice za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji“, koje je pripremila Direkcija za evropske integracije.

Cij je stvoriti temelj za institucije na svim nivoima vlasti u cilju uspješne pripreme odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH, koji će u narednih šest mjeseci biti prioritetni zadatak.

REALIZIRATI FATF PREPORUKE U ZACRTANIM ROKOVIMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o provedbi obaveza sadržanih u Akcionom planu Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca u cilju harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF).

Na sjednici je konstatirano da je veliki broj obaveza završen te da su intenzivirane aktivnosti nadležnih institucija na državnom i entitetskom nivou te u Brčko Distriktu BiH za završetak preostalih obaveza, kako bi BiH realizirala Akcioni plan u skladu s postavljenim rokovima do januara 2017. godine.
Progres BiH u ovoj oblasti prepoznao je i Moneyval, kada je na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu 7. decembra ove godine odlučeno da BiH bude skinuta s liste zemalja Moneyvala koje imaju nedostatke u pravnom okviru u vezi s finansiranjem terorizma.

Vijeće ministara BiH pozvalo je institucije koje do sada nisu provele određene aktivnosti da u što kraćem roku ispune svoje obaveze iz Akcionog plana Bosne i Hercegovine za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, u cilju harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma s FATF standardima i preporukama. Preostale obaveze odnose se na izmjenu krivičnog zakona te donošenje propisa o investicionom društvu i vrijednosnim papirima, kao i na uspostavljanje web aplikacije na kojoj će biti dostupne informacije iz Registra udruženja i fondacija u BiH.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će ovaj izvještaj vladama entiteta i Brčko Distrikta BiH.

GRANT NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA ZA PROJEKTE JAČANJA VEZA S DIJASPOROM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o dodjeli granta vrijednog 41.741,40 KM za devet neprofitnih organizacija za jačanje veza s iseljeništvom.

Sredstva su namijenjena projektima jačanja kulturne, tradicijske, sportske i saradnje mladih s dijasporom.

Grantom je ukupno planirano 50.000,00 KM, tako da će za preostalih 8.258,60 KM biti raspisan dodatni javni poziv u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu.

KONVENCIJE PROTIV KORUPCIJE U BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o početku drugog preglednog kruga implementacije Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

U prethodnom periodu uspješno je realiziran prvi krug samoprocjene provođenja Konvencije UN-a protiv korupcije u BiH, a sada započinje drugi krug koji će trajati pet godina, s tim da će Bosna i Hercegovina biti nadgledana u prvoj godini provođenja.

Ministarstvo sigurnosti i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije zajedno će finalizirati izvještaje o implementaciji Konvencije za dva poglavlja koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o poglavljima Preventivne mjere za koji će izvještaj sačiniti Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Povrat dobara u vezi s mjerama prevencije pranja novca, o čemu će izvještaj sačiniti Ministarstvo sigurnosti.

SVEOBUHVATAN PLAN ZA EFIKASNIJA TELEKOMUNIKACIJSKA RJEŠENJA U INSTITUCIJAMA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za telekomunikacijska rješenja u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovaj tim će, između ostalog, sačiniti sveobuhvatan plan telekomunikacijskih rješenja kojim će se jasno definirati ekonomična i efikasna rješenja za prijenos podataka u institucijama BiH i sveobuhvatnu analizu postojećeg stanja, potreba, te izvodljivosti i racionalnosti trenutno dostupnih telekomunikacijskih rješenja u institucijama Bosne i Hercegovine.

(Radio Bet / Vijesti.ba)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset