8. sjednica Općinskog vijeća Gradačac

320

Na 8. Sjednici Općinskog vijeća Gradačac od 12.10.2017. razmatran je i utvrđen Nacrt Budžeta općine Gradačac za 2018. Stavljen je na Javnu raspravu u periodu od 30 dana a nakon toga bit će sačinjen Prijedlog Budžeta. Njegovo usvajanje planirano krajem decembra tekuće godine.

Općinsko vijeće donijelo je Odluku o dodjeli općinskih priznanja u 2017. Općinska priznanja dodijeljena su Edisu Dervišagiću – priznanje Zlatni grb grada. Općinsko priznanje „ Zlatni zmaj“ dodijeljeno je Udruženju građana BOS-IT i UG Mloljetni borci Gradačac. Priznanje počasni građanin dodijeljeno je nj. e. Jakub Skalniku ambasadoru Republike Češke u BiH za doprinos razvoju općine Gradačac i realizaciji infrastrukturnih projekata. Dodjela općinskih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će se organizovati u povodu 22.oktobra –Dana općine Gradačac.

Vijećnici u Općinskom vijeće podržali su inicijativu da se u Budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za stipendije učenika i studenata. Zaključeno je da bi se do donošenja konačne Odluke o broju i visini stipendija trebalo razmotriti mogućnost promjene općinske Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju. Na taj način bi se omogućilo učenicima i studentima koji nisu obuhvaćeni dosadašnjim kriterijima pravo na stipendiju.

Iz svoje nadležnosti Općinsko vijeće donijelo je više Odluka i Rješenja kao i razmotrilo Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja sa prijedlogom mjera kao i upoznalo se sa Informacijom o stanju sigurnosti na području općine Gradačac.

 

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara