menu Naslovna chevron_right
BiHVijesti

Agencija za zaštitu ličnih podataka zabranila provjeru diploma zaposlenih u Parlamentu BiH

Urednik | 7. Februara 2019.
Naime, u odgovoru Parlamentarnoj skupštini Agencija za zaštitu ličnih podataka kazala je kako je osnovni cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka da se svim licima bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.

U vezi s tim podatak o diplomi određenog lica je lični podatak a provjera podrazumijeva obradu ličnih podataka. Shodno navedenom, Parlamentarna skupština BiH, odnosno Sekretarijat je kontrolor koji namjerava vršiti provjeru diploma svih zaposlenih.

Prema članu 4. Zakona kontrolori su dužni obrađivati lične podatke u skladu sa osnovnim principima zakonite obrade ličnih podataka, prije svega zakonskim propisima, te utvrđuju svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa na osnovu donesenog zakona.

“Zakon u članu 17. propisuje davanje ličnih podataka trećoj strani. Naime stavom (1) istog člana je propisano da kontrolor ne može dati lične podatke korisniku prije nego što o tome ne obavijesti nosioca podataka. Ako nosilac podataka ne odobri davanje ličnih podataka oni se ne mogu otkriti trećoj strani, osim ako to nije u javnom interesu”, stoji u odogovoru Agencije Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH.

Dalje stoji da budući da nisu poznati razlozi provjere diploma svih zaposlenih, s aspekta zakonitosti obrade ličnih podataka sporno je generaliziranje jer je po zakonu kontrolor dužan da lične podatke obrađuje samo u mjeri i obimu koji je neophodan za ispunjenje određene svrhe.

Iz Agencije također smatraju da se na ovaj način narušava ljudsko dostojanstvo zaposlenih jer se svi zaposleni stavljaju pod sumnju.

“Mišljenja smo, da je dovođenje pod sumnju svih javnih isprava na ovakav način štetno i za javni interes jer se takvim postupanjem narušava pravna sigurnost”, stoji u odgovoru Agencije.

Kada je u pitanju saglasnost, kao jedan od pravnih osnova za obradu ličnih podataka iz člana 5. Zakona, istakli su da se ne može koristiti u ovom slučaju.

Podsjećamo, u Parlamentu Bosne i Hercegovine je od svih uposlenika u jauar zatraženo da dostave diplome o stečenoj stručnoj spremi, a trebale bi se provjeravati diplome dodjeljivane u visokoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kenan Vehabović je ranije potencirao provjeru svih diploma uposlenika Parlamenta.

Radio Bet / Izvor: Klix.ba

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset