BiH: I četnički pokreti prijetnja za bezbjednost

199

Prema podacima iz Informacije o stanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u 2016., pored vjerskog, primjetan je i nacionalni ekstremizam u vidu četnikih pokreta.

Kako prenosi bosanskohercegovački portal Klix.ba, nosioci etničko-nacionalnog ekstremizma, sa povremnim nasilnim manifestacijama, su “ravnogorski pokreti, sledbenici ideologije četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata”.

Inače, ova Informacija Ministarstva bezbjednosti naći će se pred državnim parlamentarcima 25. oktobra, navodi taj portal.

Pozivajući se na podatke iz Informacije Ministarstva sigurnosti BiH, Klix.ba navodi da je riječ o “ideološki istovetno koncipiranim organizacijama koje su, tvrdi se takođe, sebi za cilj postavile ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta, između ostalog, i radi opstrukcija evroatlantskih integracija BiH.

Navodi se i da ravnogorski pokreti imaju negativan uticaj na bezbjednosno okruženje u BiH jer su “pojedini njihovi lideri prilikom javnih govora pozivali na nacionalnu i vjersku net

Poseban bezbjednosni izazov za BiH je, navodi se dalje, i povratak državljana te zemlje koji su se na ratištima u Ukrajini i djelu Sirije, pod kontrolom snaga Bašara al Asada, borili kao dobrovoljci i plaćenici.

U Informaciji stoji da je broj odlazaka državljana BiH na ratišta u Siriji i Iraku smanjen krajem 2015. godine, da bi u 2016. godini, kako se tvrdi, bio evidentiran samo jedan odlazak državljanke BiH koja je u Siriju otišla radi sklapanja braka sa dobrovoljcem poreklom iz Srbije.

“U BiH se nalaze osobe koje podržavaju takve odlaske, mada ne preduzimaju konkretne aktivnosti da bi se pridružili BiH. dobrovoljcima, što u velikoj mjeri otkriva važnost fenomena radikalizacije i posledica koje mogu iz toga da proizađu. Pored sigurnosnih elemenata koji proističu iz odlaska dobrovoljaca državljana BiH u Siriju i Irak, poseban izazov za BiH predstavlja i povratak navedenih osoba u našu zemlju, te aktivnosti koje sprovode nakon povratka”, navodi se u saopštenju.

Bezbjednosne službe BiH, navodi se dalje u Informaciji, ne raspolažu informacijama da povratnici sa sirijsko-iračkog ratišta planiraju izvršenje nezakonitih aktivnosti, ali su oni i dalje značajan sigurnosni izazov za državu.

“S obzirom na to da je većina dobrovoljaca na području Sirije i Iraka bila izložena dodatnoj radikalizaciji te da su stekli vojne vještine u direktnom učešću u borbenim aktivnostima u Siriji i Iraku, nakon čega su se vratili u BiH, ne može se sa sigurnošću isključiti njihovo eventualno nezakonito delovanje. Naime, manji broj povratnika sa sirijskog ratišta su vrlo agresivni sledbenici i promoteri ideologije ID, što može predstavljati ozbiljniju sigurnosnu prijetnju u narednom periodu”, piše u Informaciji.

Ističe se da je delovanje radikalnih selafijskih grupacija nastavljeno i nakon objavljivanja Uputstva Islamske zajednice u BiH da zatvori nelegalne džemate, odnosno paradžemate.

Ministarstvo podsjeća da je cijelokupan proces tokom 2016. godine izazvao negativne reakcije među pojedinim liderima i sledbenicima radikalnog selafizma na području BiH.

“Pojedini selafijski paradžemati koji dijeluju u BiH izdiferencirani su kao žarišta ekstremizma i radikalizma. Istupi čelnika ovih paradžemata tokom 2016. godine, kao i podrška stavovima njihovih članova, povremeno su ozbiljno uticali na mogućnost njihovog radikalnijeg ponašanja pa i izvodjenja nasilnih akata”, navodi, između ostalog, Ministarstvo sigurnosti BiH, prenio je portal Klix.

rpeljivost, negiranje BiH, te iznosili naglašeno radikalne stavove”.

 

Komentari

komentara