BiH nije prošla ni kvalifikacije za uključivanje u borbu protiv korupcije

556
Mi još uvijek nemamo preventivnih mjera na osnovu kojih bi se moglo krenuti u procesuiranje onih koji su uključeni u korupciju. Transparentnost je pojam sa kojim se izrugivaju naši političari i službenici u javnim institucijama. O odgovornosti je smiješno i da pričamo. BiH, na svim nivoima vlasti, nema zgrađen sistem za borbu protiv korupcije, naglasio je u intervjuu za Vijesti.ba Eldin Karić, direktor Antikorupcijske mreže BiH ACCOUNT.

 

Učestvujete na seminaru o temi ” Osnovni koncepti borbe protiv korupcije i pranja novca”. Napomenuli ste da rješenja koja su se pokazala efikasnim u pogledu suzbijanja korupcije u drugim zemljama nisu primjenjena i prihvaćena u BiH iz nekih razloga. Koji su glavni razlozi tog neprihvatanja?

KARIĆ: Osnovni razlog je nespremnost političara u Bosni i Hercegovini na suštinske promjene. Tu imaju pomoć i pojedinih međunarodnih prredstavnika u BiH. Nije normalno da pozitivna zakonska rješenja koja daju dobre rezultate u zemljama regiona nisu dobra za Bosnu i Hercegovinu. Ne znam koji je interes određenih stranih organizacija koje rade u BiH da smatraju nepotrebnim prijedloge civilnog društva za prevenciju korupcije u određenim oblastima. Posebno, ako ta ista rješenja donose rezultate u Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji…

Kako bi prokomentarisali aferu “Panama dokumenata”. To je izgleda najveće otkrivanje tajnih dokumenata nakon Wikileaksa?

KARIĆ: Objavljivanje tajnih finansijskih transfera pomaže u otkrivanju korupcije na globalnom nivou. Uvijek takve informacije izazivaju maksimalnu pažnju javnosti, bilo gdje u svijetu. Ponekad se, vjerovali  ili ne, u sređenim državama za ovakve informacije zainteresuju i istražni organi. Sigurno ova afera neće proći bez posljedica. Prozvani akteri će platiti visoku političku cijenu. Neki bi možda mogli završiti iza rešetaka. Tako je to u normalnom svijetu.

Kod nas, nažalost, to ne bi izazvalo nikakav efekat. Sjetimo se samo transkripta izjave Kemala Čauševića, bivšeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje. U toj aferi za kriminal su imenom i prezimenom prozvani visoko rangirani političari u BiH. Ili afere Gibraltar. Dokumentovane su inkriminisane transakcije sa offshore kompanijama…

Naravno, epilog je: pojeo vuk magarca. Nema te informacije niti istraživačkog teksta koji će u Bosni i Hercegovini izazvati nešto slično onom što se ovih dana dešavalo na Islandu. Stotine hiljada građana protestirali su ispred parlamenta nakon što se saznalo da je premijer poslovao preko svoje offshore kompanije u Panami. Premijer je, na kraju, morao podnijeti ostavku.

Raspolaže li Account sa podacima koji se tiču Panama dokumenata a koji bi se mogli dovesti u vezu sa BiH?

KARIĆ: Ne posjedujemo, niti znam da bilo ko ima pristup tim podacima dok se oni ne objave. Mislim da će kolege OCCRP-a uskoro izaći sa tim podacima. Mi posjedujemo neke druge informacije koje se tiču poslovanja ovdašnjih političara preko offshore kompanija, ali otom-potom.

Ne svjedoči li skoro zanemariv broj sudskih postupaka protiv korupcije i pranja novca u BiH, stanju u kojem je borba protiv korupcije i pranja novca još uvijek u začecima u BiH?

KARIĆ: Nažalost, mi nismo ni na početku borbe protiv korupcije u BiH. Jednostavno, nisu stvoreni preduslovi za borbu protiv korupcije. Evo, kontaktirajte takozvane timove za borbu protiv koupcije u Vladi Federacije BiH ili u RS i provjerite u kojoj su fazi sa izradom strateških dokumenata i akcionih planova za borbu protiv korupcije. Bojim se da nećete ništa dobiti.

Mi još uvijek nemamo preventivnih mjera na osnovu kojih bi se moglo krenuti u procesuiranje onih koji su uključeni u korupciju. Transparentnost je pojam sa kojim se izrugivaju naši političari i službenici u javnim institucijama. O odgovornosti je smiješno i da pričamo. Bosna i Hercegovina, na svim nivoima vlasti, nema zgrađen sistem za borbu protiv korupcije. Da upotrijebim sportsku terminologiju, još nismo prošli ni kvalifikacije za uključivanje u borbu protiv korupcije.

Razgovarao: Nihad Hebibović

Izvor: Vijesti.ba

Komentari

komentara