BiH za sanaciju šteta od poplava iz 2014. do sada dobila blizu 700 miliona eura, većinom kredita

362
Blizu 70 posto objekata i imanja stradalih u poplavama 2014. godine su privatno vlasništvo. Ipak, nastradali su dobili tek 139,7 miliona eura kao grant bespovratna sredstva, dok se većina pomoći odnosi na kreditna zaduženja koja će građani BiH u budućnosti vraćati.

Ukupne štete izazvane poplavama 2014. godine u BiH procijenjene su na dvije milijarde i 37 miliona eura, od čega je 70 posto štete načinjeno privatnom sektoru. Na međunarodnoj Donatorskoj konferenciji koja je održana u julu 2014. godine u Briselu BiH je obećana pomoć u iznosu od 810,5 miliona eura, od čega su 139,8 miliona grant sredstva i 670,7 miliona kreditna sredstva. Na toj konferenciji BiH je obećano i 41,4 miliona eura pomoći za prekogranične aktivnosti BiH i Srbije.

U ime BiH koordinatorske aktivnosti s međunarodnim institucijama vodilo je Ministarstvo finansija i trezora, odnosno Sektor za koordinaciju međunarodne ekonomske pomoći.

Prema dosadašnjem finansijskom pregledu odobrenih sredstava BiH, zaključno s 31. oktobrom 2016. godine, što je Vijeće ministara usvojilo u martu ove godine, našoj državi je od međunarodnih donatora prebačeno 691,5 miliona eura, odnosno 85 posto od obećanih sredstava. Od toga je 139,7 miliona granta, a 551,8 miliona kredita.

Od tih sredstava država BiH je isplatila 299,2 miliona eura i to 89,5 miliona kao grant sredstva i 209,8 kao kreditna sredstva.

Kada je riječ o obećanim sredstvima za prekograničnu saradnju, međunarodne institucije su BiH prebacile sredstva u iznosu od 15,7 miliona, od čega je država isplatila 1,3 miliona eura. Pored toga, u sklopu sredstava dodatne podrške, što podrazumijeva interventnu, humanitarnu i dodatnu pomoć u poplavama pogođenim područjima, EU je ukupno alocirala 57,7 miliona eura, od čega je isplaćeno 44,6 miliona eura.

Ono što nije jasno je pod kojim uslovima je država BiH dobila ta kreditna sredstva.

Klix.ba / NM

Komentari

komentara