Biro Gradačac: I dalje najviše nezaposlenih bez kvalifikacije

513

Na evidencijama Biroa za zapošljavanje Gradačac nalazi se 7.257 osoba, od čega su 3.493 žene. Posljednji izvještaj, koji navodi podatke za septembar, pokazuje da nije došlo do značajnijih promjena, tako da je i dalje najviše nezaposlenih bez kvalifikacije – 2.646. Slijede osobe sa kvalifikacijom 2.218, lica sa SSS 1.739 i 323 visokoobrazovane osobe.

U posljednjem izvještajnom periodu zaposlene su 223 osobe, od kojih 43 na neodređeno vrijeme. Prednjače osobe sa viskokom stručnom spremom, njih 85, što se može dovesti u vezu sa počektom nove školske godine i upošljavanjem nastavničkog kadra. Sa evidencija Biroa Gradačac brisano je ukupno 249 osoba, dok je za 74 lica prestao radni odnos.

 

 

 

(A;H)

Komentari

komentara