Danas se obilježava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

227

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obilježava se 3. decembra/prosinca. Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacija (SZO), oko 15% svjetske populacije živi sa nekim oblikom invaliditeta, odnosno 2,2% svjetske populacije ima značajne poteškoće u funkcioniranju. U BiH ne postoje službeni podaci o broju osoba s invaliditetom, kao ni u entitetima i Distriktu Brčko. Međutim, prema izjavama ispitanika/ca na popisu stanovništa iz 2013. godine, u Bosni i Hercegovini, od ukupno 3.531.159 stanovnika/ca, 294.058 (8,33%) ima neki stepennvaliditeta.

Osnovni cilj obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom je poboljšanje kvalitete života kroz poticanje međusobne saradnje i stvaranja partnerstva među postojećim udruženjima osoba s invaliditetom te ublažavanje posljedica socijalne isključenosti i senzibiliziranje javnosti na prisutnost osoba s invaliditetom u zajednici i probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom ima za cilj da naglasi važnost potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom, uspostavljenog od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1982. godine.

Komentari

komentara