Deset stranaka u dvije sedmice potrošilo preko 790 hiljada KM na oglašavanje u medijim

122

U prvih 15 dana kampanje političke stranke u Bosni i Hercegovini potrošile su preko 790.000 KM na plaćeno oglašavanje u elektronskim i štampanim medijima, pokazao je monitoring koji provodi Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH). Analizom je obuhvaćeno deset političkih stranaka i osam kandidata za pojedinačne funkcije, a oni su zajedno od početka kampanje objavili 1.428 plaćenih oglasa na TV stanicama i u štampanim medijima.

Ukupan iznos od preko 790.000 KM približan je troškovima zabilježenim u prve dvije sedmice kampanje pred Opšte izbore 2014., kada je TI BiH takođe vršio monitoring, a tada su ukupni zabilježeni troškovi oglašavanja tokom cijele kampanje za 10 stranaka iznosili preko 4,5 miliona KM. Imajući u vidu prethodnu praksu stranaka da se u posljednje dvije sedmice kampanje najviše oglašavaju, očekuje se da će do kraja kampanje iznosi biti višestruko veći.

TI BiH napominje da se monitoring odnosi samo na zakup prostora u elektronskim i štampanim medijima kao i troškove pripreme spotova i reklama. Usljed nedostupnosti podataka nisu pokrivene web stanice i društvene mreže koje su postale izuzetno popularan vid oglašavanja političkih stranaka. Nije obuhvaćeno ni vanjsko oglašavanje, pa stoga ovi podaci predstavljaju samo mali dio ukupno utrošenog novca na kampanju.

Radio Bet / Transparency Internetional

Komentari

komentara