Dunović održao sastanak o povoljnijem penzionisanju boraca

174
Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović održao je jučer sastanak na kojem su prisustvovali dopremijer Federacije BiH i ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, te direktor Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić i direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Ivo Šandrk.

Između ostalog, potpredsjednik Dunović je inicirao ovaj satanak kako bi se razgovaralo o primjeni Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (Sl. Novine FBiH, br. 41/13, 90/17), odnosno problemima koji se javljaju u praksi.

Naime, određenom broju demobilisanih boraca je onemogućeno pravo na podnošenje zahtjeva za prijevremeno penzionisanje zbog proceduralnih i administrativnih prepreka pri dokazivanju stepena invalidnosti, zbog čega su i ostali uskraćeni za prijevremeno penzionisanje.

Zaključak sastanka jeste da se Ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata obavezalo u narednih mjesec dana dostaviti informaciju o tačnom broju ljudi kojima je onemogućeno pravo prijevremenog penzionisanja na osnovu navedenog zakona, te izvršiti analizu koliki broj tih ljudi može ostvariti pravo na penzionisanje na osnovu drugog zakona.

Potpredsjednik Dunović je jasnog stava da o ljudima koji su podnijeli najveću žrtvu tokom rata u BiH treba uvijek voditi računa, te za njih pokušati iznaći najbolje zakonsko rješenje i omogućiti im osnovna prava.

 

(Vijesti.ba)

Komentari

komentara