Evo zašto su bolji automobili na plinski pogon!

836

Građani Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme grcaju u smogu, a čist zrak više se ne može pronaći ni na planinama.

Svjetski gradovi se sa zagađenjem nose na različite načine, a i BiH je specifična po tome da su kod nas najveći zagađivači domaćinstva i drugi objekti koji se zagrijavaju na kruta goriva, industrijska postrojenja i termoelektrane, a tek onda saobraćaj.

Ipak, ukoliko želimo smanjiti zagađenje i ponovo početi udisati čist zrak, na sve se mora obratiti pažnja.

Jedan od načina da se smanji zagađenje zraka je da se smanje štetni izduvni gasovi iz automobila. Prvo što nam pada na pamet su električni automobili, ali s obzirom na to da u BiH još uvijek ne postoji prava infrastruktura za takvo nešto, druga alternativa su automobili na plinski pogon.

Ukapljeni naftni plin – UNP, poznat i kao propan-butan, autoplin ili LPG (Liquified Petroleum Gas) je ekološki i ekonomski najprihvatljivije alternativno gorivo. Ukapljeni naftni plin dobiva se preradom prirodnog plina i nafte, a on je ustvari mješavina ukapljenih ugljikovodika nastalih preradom nafte koji su u normalnom stanju plinovi, a koji uslijed povećanog pritiska prelaze u tečno stanje.

Upotreba ukapljenog naftnog plina za pogon motornih vozila s benzinskim motorima, a u novije vrijeme i dizel-motorima, koristi se već stotinu godina a posljednjih je godina postala pravi hit prvenstveno zbog njegove cijene i ekološke prihvatljivosti. Danas se u svijetu vozi preko 20 miliona vozila koja su pogonjena autoplinom.

Plinski pogon može se ugraditi u gotovo sve automobile na benzinski pogon. Postoji samo mali broj automobila u koje nije preporučljivo ugraditi autoplin.

Da bi mogli koristiti autoplin kao alternativno gorivo, u vozilo je neophodno ugraditi posebnu opremu i instalacije, koja je izrađena, montirana i ispitana u skladu s vrlo strogim tehničkim i općim uvjetima, čija primjena omo­gućuje maksimalnu sigurnost pri eksploataciji vozila.

plinski_pogon_ilustracija

Autoplin ima više pozitivnih utjecaja na motor i vozilo, ali sigurno najveća prednost upotrebe autoplina kao pogonskog goriva je njegova cijena, koja je danas i do 50 posto manja od cijene benzina.

Druga velika prednost autoplina u odnosu na ostala goriva je njegova ekološka prihvatljivost. Vozila s pogonom na autoplin u odnosu na benzinske motore ne ispuštaju olovo, proizvode do 20 posto manje ugljendioksida (CO2), 25 do 40 posto manje nesagorivih ugljikovodika (CH), 30-35 posto manje ugljenmonoksida (CO), 15-80 posto manje dušikovih oksida (NOx) a u odnosu na dizelske motore ne ispuštaju dim, i ispuštaju zanemarivu količinu krutih čestica i dušikovih oksida (NOx).

Ne samo to, automobili na plinski pogon su i sigurniji od “benzinaca” jer plin ne sadrži kisik koji je neophodan za eksploziju.

Skoro pa jedina mana prelaska na plin je početna cijena ugradnje, ali ona se vrlo brzo otplati, već nakon godinu do dvije.

Dok se u zemljama EU automobili na alternativni pogon direktno potiču, u BiH je situacija – suprotna.

Naime, u vremenu opće neimaštine, kakva vlada u BiH, sve više građana se odlučuje na prelazak na plinski pogon zbog uštede. To, u isto vrijeme, direktno pomaže i okolišu.

S obzirom na to da se na UNP ne plaćaju naknade i akcize kakve se plaćaju na benzin, vlasnici “plinaša” prilikom registracije vozila moraju platiti dodatnu naknadu za svoj automobil.

(Radio Sarajevo/Crta)

Komentari

komentara