Gdje su najveće, a gdje najmanje prosječne plate u regionu?

220

Zemlje regiona, kada su u pitanju plate radnika, daleko su od razvijenih zemalja Evropske unije.“Radio Slobodna Evropa” uradio jer grafiku koja prikazuje kolike su prosječne plate u zemljama našeg regiona. Međutim, na grafičkom prikazu nema Slovenije.Na listi prednjači Hrvatska sa prosječnom platom od 842 eura. Slijedi Crna Gora sa 511 eura, a na treće mjesto “zasjela” je Bosna i Hercegovina sa prosječnom platom od 454 eura.

Na grafičkom prikazu nema Slovenije.Prosječna plata na Kosovu je 442 eura, što je za 22 eura više nego u Srbiji.Na posljednjem mjestu poređenih zemalja nalazi se Makedonija, gdje prosječna plata 395 eura, što je za dva puta manje nego u Hrvatskoj.

Međutim, ako bi od zemalja bivše Jugoslavije uzeli u obzir i Sloveniju vidljivo bi bilo da i Hrvatska dosta za njom zaostaje.Naime, u avgustu prošle godine, prosječna neto plata u ovoj zemlji iznosila je 1.082 eura. Inače, Slovenci su u novembru prošle godine donijeli odluku da u naredne tri godine povećaju minimalac sa 638 eura na 736 eura.

Radio Bet / Izvor: Tip.ba

Komentari

komentara