Glavni odbor SDA pozvao vladajuće političke stranke na smirivanje tenzija

401
“Stoga će SDA unutar intitucija BiH pokrenuti razgovore kako u okviru postojeće parlamentarne većine, tako i u okviru svih političkih stranaka koje su potpisale Izjavu 2015. godine o ubrzanom evropskom putu BiH kako bi se postojeće tenzije smirile i BiH krenula naprijed”, poručeno je.

Glavni odbor SDA dao je punu podršku Vijeću ministara BiH i Vladi FBiH, te njihovim čelnim ljudima Denisu Zvizdiću i Fadilu Novaliću.

“Neusvajanje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH nema nikakve veze sa njegovim radom, već sa pukim politikanstvom. Neprimjereno je da članice parlamentarne većine glasaju protiv Izvještaja o radu vlada u kojima se nalaze njihovi kadrovi. Vjerujemo da se ovo neće nastaviti i da se neće upuštati u avanturu izglasavanja nepovjerenja. U protivnom SDA će poduzeti konkretne korake da se zaštiti funkcionalnost i stabilnost institucija BiH”, utvrdili su članovi odbora.

Istaknuto je da je dosadašnji rad Vlade FBiH rezultirao poboljšanjem ekonomskih pokazatelja i porastom broja zaposlenih.

Prioriteti u narednom periodu trebaju biti provođenje reformske agende sa ciljem daljeg rasta zaposlenih, provođenje mjera iz socijalne sfere usmjerenih na održavanje socijalne stabilnosti i investicione mjere usmjerene na ubrzani rast ekonomije.

Glavni odbor SDA traži od Vlade FBiH da u narednih 30 dana provede proceduru davanja garancije na kreditno zaduženje za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla i TE bloka u Banovićima.

Rad Vijeća ministara BiH, kako je istaknuto, rezultirao je deblokadom evropskog i NATO puta Bosne i Hercegovine te poboljšanjem ekonomskih parametara, a u narednom periodu prioriteti su potpuna realizacija reformske agende i očuvanje fiskalne stabilnosti,realizacija sporazuma i strategija sa EBRD, WB i MMF-om, usvajanje strategije za transport i okoliš, izmjena seta zakona o akcizama, strategije energetike i poljoprivrede, realizacija Upitnika Evropske komisije, pristupanje BiH Transportnoj zajednici i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, daljnje knjiženje vojne imovine, finalizacija ugovora o granici sa Hrvatskom i Srbijom i borba protiv ekstremizma.

Osim toga, na sjednici je potcrtano da su Bošnjaci povratnici u entitet RS i dalje izloženi institucionalnoj i drugoj diskriminaciji. Zato će predstavnici SDA u institucijama vlasti na osnovu informacije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u javnim institucijama entiteta RS uputiti zahtjev Ustavnom sudu RS-a u pogledu kršenja člana 97. Ustava RS kojim se propisuje proporcionalna struktura zaposlenih.

Također, pokrenut će dijalog sa ministrom prosvjete i kulture u Vladi RS-a na izradi novog okvira za osiguranje prava na bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta u osnovnim školama sa značajnim brojem bošnjačkih učenika.

Izvršit će analizu budžetskih izdvajanja na svim nivoima za podršku povratku te inicirati u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Platforme o ostvarivanju zagarantovanih prava konstitutivnih naroda i građana na cijelom prostoru BiH, gdje će se predložiti provođenje jednakih mjera u oba entiteta.

Predstavnici SDA, kako je navedeno, zatražit će od institucije Ombudsmena za ljudska prava BiH da izradi specijalni izvještaj o stanju ljudskih prava i sloboda povratnika, a od Centralne izborne komisije zatražiti da planira dovoljna sredstva za glasanje poštom.

U narednim ustavnim promjenama SDA će insistirati na simetričnim i istovjetnim rješenjima kada je u pitanju ustavno-pravna pozicija konstitutivnih naroda u oba entiteta.

Podržavajući rad Fondacije za pružanje pravne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica zatraženo je od predstavnika SDA u institucijama vlasti da budžetski podrže Fondaciju.

Glavni odbor SDA građanima BiH čestitao je 27. juli – Dan ustanka protiv fašizma u BiH, datum na koji su prije 76 godina narodi i narodnosti BiH zajedno krenuli u borbu protiv fašističkog okupatora. Obilježavanje ovog datuma potvrđuje da je BiH utemeljena na vrijednostima zajedništva i antifašizma, poručeno je danas na sjednici Glavnog odbora SDA u Doboju.

Klix.ba / NM

Komentari

komentara