Gradačac: Okončan postupak o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja

208

Po isteku roka za prijave po javnom oglasu o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gradačac komisija za sprovođenje istog je provela postupak prodaje nekretnina neposrednom pogodbom. Belamionix zajedno s Općinom Gradačac će graditi Gradsku garažu i tržni centar sa parkingom u centru grada, između Gradačačkog sajma i tržnice. Naime, Općina Gradačac je neposrednom pogodbom prodala suvlasnički dio oko 3/5 parcele na kojoj je predviđena gradnja Gradske garaže sa tržnim centrom za 1.065.000,00 KM. Dio od oko 2/5 je ostao u vlasništvu općine.

Nakon objave Javnog oglasa i provedene procedure javnog nadmetanja-licitacije 11.04.2018.godine, na poziv se prijavio samo jedan zainteresovani subjekt firma Belamionix sa kojim će se potpisati Ugovor o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine a kasnije i Ugovor o zajedničkoj izgradnji i diobi na etažne jedinice.

Općina Gradačac će na predmetnoj parceli graditi Gradsku garažu a Belamionix na garaži Tržni centar sa parkingom čime će se predmetna parcela u centru grada privesti krajnjoj namjeni.

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara