Gradačac: Početak deminiranja na lokalitetu Ledenice Donje, Bjeljevina

370

Dana 29.05.2017.godine otpočela je aktivnost deminiranja na lokalitetu Ledenice Donje, Bjeljevina – 1, ID: 13777, površine 92.234,00 m2od strane Oružanih snag BiH – jedinica za deminiranje. Zadatak je otvoren u prisustvu predstavnika BHMAC-a Regionalni ured Tuzla i predstavnika Službe civilne zaštite .

Radi se o zadatku koji je bio otvoren 04.11.2015. godine, ali je zbog loših uslova (mekano odn. močvarno zemljište) i nemogućnosti adekvatne mašinske pripreme njegova realizacija odmah i prekinuta.

Komentari

komentara