Gradačac: Unapređenje rada projektnih timova u MZ

486
?

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini” koji predstavlja zajedničku inicijativu vlada Švicarske i Švedske, a provodi ga UNDP, održani su sastanci sa predstavnicima Mjesnih zajednica sa područja općine Gradačac uključenih u ovaj projekat ( MZ Bagdale –Ahmetaši, MZ Mionica I, MZ Sibovac, MZ Vida I, Međiđa Donja i Biberovo Polje ).

?

Projekti timovi iz ovih MZ prošli su obuku za pisanje prijedloga projekata od interesa za građane MZ. Sastanak je radno-konsultativanog karaktera gdje je svakom projektnom timu data povratna informacija, odnosno pisani izvještaj o ”kvalitetu” njihove projektne aplikacije, zajedno sa preporukama za potencijalno unapređenje pisanja projektnih aplikacija. Sve ove aktivnosti inicirane od strane UNDP kao donatora i Općine Gradačac kao implementatora projekta doprinijet će poboljšanju uslova življenja na području općine Gradačac.

Adnan H./Press Općine

Komentari

komentara