Hoće li Federacija dobiti novi zakon o PIO?

538

Novi zakon o penzijsko invalidskom osiguranju glavna je tačka za danas najavljenog zasjedanja Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Ako ga delegati prihvate u istom tekstu odobrenom 13. decembra u Predstavničkom domu, Federacija BiH će dobiti zakon koji propisuje novi, bodovni sistem za obračun visine starosnih penzija.

U praksi će to značiti da će budući penzioner, za svaku godinu staža s uplaćenim doprinosima, ostvarivati po jedan bod ako mu je plaća bila u visini prosječne u Federaciji BiH. Kad aplicira za penziju, broj tako ostvarenih bodova će biti pomnožen s općim bodom 13,6.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je u dosadašnjoj proceduri tog zakona više puta isticao da je bodovni sistem pravedniji i da se obračun penzije bazira na stažu osiguranja i uplaćenim doprinosima.

“Za svaku godinu staža s plaćenim doprinosom osiguranik stiče bodove proporcionalno uplaćenom doprinosu: 1 bod ako je plaća bila ista kao i prosječna u Federaciji BiH (2 boda ako je bila dvostruko veća od prosječne, 0.5 boda ako je bila pola prosječne itd.)”, objašnjava Drljača.
Šta dobijamo novim Zakonom o zaštiti na radu?

U predloženom dnevnom redu sjednice Doma naroda je i Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Predstavnički dom ga je odobrio 14. decembra, kada je resorni ministar Drljača obrazložio da treba donijeti novi zakon iz te oblasti u okviru cjelokupne reforme radnog zakonodavstva, te usklađivanja s promjenama i međunarodnim standardima.

“Treba osigurati sistem pravila za prevenciju nastanka povreda na radu, profesionalnih i drugih povreda vezanih za radni proces, posebno zaštitu žena u vezi s materinstvom, mladih i osoba s invaliditetom, kao i profesionalno oboljelih osoba, od daljnjih oštećenja zdravlja i umanjenja radnih sposobnosti, za očuvanje radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, te za zaštitu radne okoline”, kazao je Drljača.

Glavni cilj novog zakona je stvoriti uvjete koji u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju rizike od povreda na radu, profesionalnih i oboljenja vezanih za rad.

Prilikom decembarskog razmatranja Nacrta u Predstavničkom domu, poslanik Elvir Karajbić iz Socijaldemokratske partije BiH čestitao je aktuelnoj Federalnoj vladi kao prvoj koja je nakon rata predložila takav zakon, jer je prethodni donesen još u bivšem sistemu, u SR Bosni i Hercegovini.

Dženan Đonlagić iz Demokratske fronte dodao je da u aktuelnom zakonu, donesenom 1990. godine, ima odredaba naslijeđenih još iz 1955. godine, što, prema njegovoj ocjeni, svjedoči o tome koliko su bile stabilne.

Delegatima Doma naroda su za današnju sjednicu predloženi brojni drugi akti, među njima izmjene Zakona o Komisiji za vrijednosne papire, čiji je predlagač Ismet Osmanović, poslanik u Predstavničkom domu. On predlaže da se članovi te komisije ubuduće biraju putem javnog konkursa i da bude ukinuta dosadašnja mogućnost da u sazivu budu i dva člana iz prethodnog mandata.

Komentari

komentara