Hoće li osnov za obračun socijalne pomoći biti 274 KM?

661
Na vanrednoj sjednici Dom naroda Parlamenta FBiH trebao bi se danas izjasniti o prijedlogu zakona o radu FBiH koji je ranije usvojila Vlada FBiH, a kojem su se usprotivili sindikati okupljeni oko Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH. (Samir Yordamoviç - Anadolu Ajansı)

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će će razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom. Zakon precizira da osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 274,40 KM.

Ovakvo pravno rješenje zadržava kontinuitet isplate u obimu i vrsti prava, koja su utvrđena pravomoćnim rješenjima za oko 42.000 korisnika prava – stoji u obrazloženju zakona.

Naime, prema dosadašnjim odredbama Zakona, osnovica za obračun mjesečnih novčanih primanja iznosi 80 posto od najniže cijene rada utvrđene kolektivnim ugovorom.

Stupanje na snagu novog Zakona o radu, uzrokuje izmjenu dosadašnjih kolektivnih ugovora i drugih pravnih propisa kojima je regulirana oblast rada i zaštite na radu.

Tako će se izmjene postojećih propisa direktno odraziti i na visinu osnovice, koja je osnov za obračun novčanih naknada za osobe s invaliditetom po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

Budući da ovaj zakon posebno ne definira postupak za utvrđivanje statusa civilnih žrtava rata koje su pretrpjele silovanje i seksualno zlostavljanje, dopunom Zakona predviđa se osnivanje komisije, koja bi na osnovu prikupljenih dokaza davala stručno mišljenje da li je podnosilac zahtjeva žrtva silovanja i seksualnog zlostavljanja.

Ovaj postupak odnosio bi se isključivo na nove podnosioce zahtjeva.

Dom naroda Parlamenta trebao bi se izjasniti i o imenovanjima Suada Zeljkovića i Nikole Pejića, koji su predloženi za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH.

U nacrtu su zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti, informaciju je objavio BHRT.

 

 

(A,H)

Komentari

komentara