IDDEEA danas rješava problem s pasošima

183

Vijeće ministara BiH jučer je, uz prihvaćene sugestije iz Mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, usvojilo Informaciju IDDEEA-e o načinu rješavanja naslijeđenih problema u vezi sa štampanjem pasoških knjižica u Bosni i Hercegovini.

Kako saznaje Patria, već sutra će zamjenik direktora IDEEAA staviti obavijest za sve firme koje se smatraju kompetentnim i mogu odgovoriti na uslove da se jave s kojima će biti otvoren pregovarački postupak štampanja pasoša. Uslov će biti da mogu krenuti sa radom već od 22. marta 2017. godine.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine dužna je u okviru svog zakonskog mandata, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preduzeti raspoložive hitne mjere radi omogućavanja prava na slobodu kretanja građana BiH u skladu s Ustavom BiH i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, a sve u cilju zaštite općeg interesa radi sprečavanja nesrazmjernih posljedica koje bi mogle nastupiti.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH će obavijestiti Sud Bosne i Hercegovine, Ured za razmatranje žalbi, Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i Agenciju za javne nabavke o Informaciji (s mišljenjem Ministarstva finansija i trezora) i donesenim zaključcima.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici, prihvatilo je ostavku Edima Nesimija na dužnost direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA).

Komentari

komentara