IDDEEA: Nastavlja se postupak nabavke pasoških knjižica

425

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) je  od Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine zaprimila zaključak kojim se postupak pokrenut po žalbi francuske kompanije „Gemalto“ obustavlja jer je ova kompanija odustala od žalbe.

IDDEEA je odmah nakon zaprimanja zaključka izvršila ocjenu blagovremeno dostavljenih zahtjeva za učešće u pregovaračkom postupku nabavke pasoških knjižica i utvrdila da uslove za nastavak postupka ispunjavaju kompanije UAB „Garsu pasaulis“, Vilnius, Litvanija i Mühlbauer d.o.o. Banja Luka.

Odluka o rezultatima postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci je dostupna na web-stranici www.iddeea.gov.ba.

Ovim je postupak nabavke pasoških knjižica nastavljen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Uvjereni smo da će se ovaj postupak javne nabavke blagovremeno okončati i da će se izdavanje pasoških knjižica građanima Bosne i Hercegovine nastaviti u kontinuitetu, saopćeno je iz IDDEEA-e.

(Oslobodjenje)

Komentari

komentara