Inspekcija u TK-a u 2016. otkrila da je oko 1.000 radnika radilo na crno

535

Kantonalni inspektori Uprave za inspekcijske poslove TK obavili su više od 16.000 kontrola, čime je godišnji plan premašen za 4.000. Izdato je oko 1.700 prekršajnih naloga. Najveća kazna iznosila je više od 10.000, a najmanja 50 KM. Međutim, u protekloj godini najviše prekršaja bilo je kada su u pitanju radnici angažirani mimo Zakona o radu.

– Tokom svojih aktivnosti nadzirali smo 10.600 radno angažiranih osoba od kojih su oko 9.500 bili uredno angažirani, odnosno u skladu sa Zakonom o radu. Oko 1.000 osoba je angažirano suprotno Zakonu o radu, što bismo rekli rad nacrno, i njih 700 je reguliralo svoj radni status – izjavio je direktor Uprave za inspekcijske poslove TK Amel Mehanović.

Pored rada bez odobrenja i rada nacrno, problem u Tuzlanskom kantonu i dalje predstavlja neizdavanje fiskalnog računa.

– Svakako da je opredjeljenje Vlade i Kantonalne uprave i da smo pojačali nadzor rada bez odobrenja, zatim neizdavanja fikalnog računa i rada nacrno. Mi, nažalost, imamo podatke da naši subjekti nadzora ne izdaju fiskalne račune za svoje usluge i ovom prilikom pozivam građane da se svakako uključe i da za svaku uslugu traže fiskalni račun – dodao je Mehanović.

Sudeći prema dosad dobijenim prijavama pred inspektorima je i hvatanje u koštac s crnim tržištem lijekova. U ovoj godini uređivanje oblasti bit će jedan od prioriteta u radu Uprave za inspekcijske poslove TK.

(Fena)

Komentari

komentara