Invalidi i zapošljavanje u FBIH

513

Pronaći posao u našoj zemlji, izrazito je teško i zdravim ljudima. Osobama s invaliditetom, još teže. Naša zemlja je ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom 2010. godine.

Prema važećim zakonskim okvirima u Federaciji svaka firma s 15 zaposlenih dužna je zaposliti i jednu osobu s invaliditetom ili plaćati poseban doprinos u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida. Prema zvaničnim podacima, tek nešto više od 11 posto poslodavaca izvršava tu zakonsku obavezu prenosi BHRT.

 

(A,H)

Komentari

komentara