Izgradnja kanalizacionog sistema u sjevernom dijelu Gradačca

115

U sklopu cjelokupnog projekta  „ Vodosanbdijevanja Gradačca „ zahvaljujući grant sredstvima Švedske razvojne agencije za međunarodni razvoj i saradnju, jučer je potpisan  ugovor o izvođenja radova na izgradnji kanalizacionog sistema u MZ Ledenice Donje i Ledenice Gornje. Radi se o izgradnji 17.5 km kanalizacione mreže u vrijednosti 3.123.528 KM sa PDV-om.

Donatorska sredstva za realizaciju projekta „ Vodosnabdijevanja Gradačac „ finansiraju se grant sredstvima Švedske agencije za međunarodni  razvoj i saradnju (SIDA) uz administraciju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić istakao je da se realizacijom ovog projekta osim vodosnabdijevanja općine Gradačac, izgradnjom ove kanalizacione mreže, vrši i zaštita postojećeg izvorišta Okanovići s kojeg se snabdjeva gradsko područje općine Gradačac. Uputio je zahvalnost građanima Švedske i SIDA-e koji su prepoznali napore općinske administracije za zaštitu okoliša i saradnju sa međunarodnim organizacijama.

Također s izvođačem radova izvršen je obilazak terena i donirane opreme za početak radova na izgradnji kanalizacije u MZ Škorići u sklopu istog projekta. Ova oprema (  vrijednost: 1,1 milon eura ) namjenjena je za izgradnju kanalizacione mreže u dužini 3,3 km a radove će finasirati Općina Gradačac i drugi domaći izvori.

RADIO BET / PRESS SLUŽBA OPĆINE

Komentari

komentara