Javni poziv za imenovanje članova biračkih odbora

126

Općinska izborna komisija Gradačac objavljuje Javni POZIV za imenovanje članova biračkih odbora ispred Općinske izborne komisije Gradačac za rad na Općim izborima 07.10.2018. godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uslove:

1. da ima prebivalište na području općine Gradačac, u pravilu da je upisan u izvod iz Centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje

2. da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV, ili V stepen stručne spreme

3. da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije BiH

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove mogu se prijaviti od 25.9. do 27.9.2018. godine u periodu od 0800 do 1530 sati u prostorijama Općinske izborne komisije, ulica Huseina-kapetana Gradaščevića, (zgrada iza MUP-a) II sprat (kancelarija OIK-a).

Radio Bet / Općinska izborna komisija

Komentari

komentara