Kako su Oružane snage gasile požare: 226 sati leta, 1.850 tona vode i 155.890 litara goriva

304
U periodu od marta do početka septembra, a posebno tokom ljetnih mjeseci ove godine, Oružane snage BiH su u više navrata bile angažirane u operacijama gašenja požara iz zraka i kopna na lokacijama općina: Konjic, Mostar, Tomislavgrad, Bileća, Trebinje, Međugorje, Berkovići, Livno, Gacko, B. Grahovo, Drvar, Kupres, Ravno, Jablanica i Ljubinje.

S obzirom na to da su požarišta bila udaljena i nepristupačna za djelovanje civilnih struktura vlasti, na gašenju požara korištene su helikopterske jedinice OS BiH s helikopterima tipa Mi-8T i Mi-8MTV.

Pomoću helikoptera OS BiH vršeno je izviđanje požarišta, te gašenje požara iz zraka pomoću protupožarnog vedra.

Tokom ovih aktivnosti bilo je angažirano više od 250 pripadnika OS BiH od čega su helikopterske jedinice OS BiH ostvarile ukupno 226,3 sati leta pri čemu je izbačeno oko 1.850 tona vode, prevezeno 212 osoba, te je zračnim putem prebačeno 18 tona raznog tereta i opreme (vatrogasna oprema, burad s vodom, naprtnjače…) namijenjene aktivnostima gašenja požara.

Za potrebe ovih aktivnosti OS BiH utrošile su 155.890 litara GM1.

Ostvareni rezultati pokazuju da su OS BiH svojim djelovanjem u značajnoj mjeri pomogle lokalnim zajednicama i doprinijele ukupnom stabiliziranju situacije u gašenju požara u kriznim područjima.

Ovim su Oružane snage BiH još jednom čvrsto potvrdile svoje stalno i dugoročno opredjeljenje da će ovaj zakonom definirani zadatak u budućnosti i dalje predano izvršavati u okviru raspoloživih operativnih kapaciteta i mogućnosti, a u cilju unapređenja općih uslova života lokalnih zajednica i svih građana u BiH, saopćio je Ured za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Klix.ba / NM

Komentari

komentara