KBS “Zmaj” Gradačac: Održano karate polaganje za učenička zvanja

580

U Gradačcu je u nedjelju 08.07.2017 održano karate polaganje za učenička zvanja od žutog do smeđeg pojasa. Za žuti pojas su uspješno položili 32. kandidata.

Za oranž pojas je položilo 28. kandidata, za zeleni je položilo 4. kandidata, za plavi pojas je položilo 14. kandidata i za smeđi pojas je polozilo 2. kandidata. Ispitna komisija je se sastojala od 3 člana i to iz Gradačca Asmir Jahić, majstor karatea 3 DAN, iz Živinica Denis Brčaninović, majstor karatea 2 DAN i iz Tešnja Almir Glavić, majtor karatea 3 DAN.

Kandidati koji su polagali za žuti pojas su:

Delić Amar
Hasičć Benjamin
Jusufović Omar
Peštalić Adem
Nurkić Ahmed
Pamuković Selman
Unkić Salem
Šečić Zerin
Okanović Eman
Mešanovi Hamza
Šehovi Anes
Pamuković Benjamin
Kurbašić Samid
Avdić Sara
Divljanovic Zerina
Divljanovic Merima
Hećimović Hana
Mujčinović Alejna
Omeragić Ajla
Mujezinović Amina
Unkić Erna
Hadziomerović Belma
Mujidzić Amar
Bristrić Ajdin
Husanović Abdulah
Kukuljević Ramo
Hadziosmanović Hasan

Oranž

Tokić Belmin
Šehović Adin
H.Muhamedović Damir
Mujić Eldar
Bričić Hasan
Kukuljević Ajdin
Kukuruzović Nermin
Mehinović Adin
Bahić Anel – sekcija
Bahić Anel
Malešak Sami
Omerović Edim
Britvarević Benjamin
Avdić Benjamin
Šehović Maid
Subaši Emra
Bahić Aldina
Mujčinović Maida
Hećimović Adna
Pekarić Amina
Ganić Jasmina
Mujić Mirhada
Paštalić Esma
Peštalić Nejra
Paštalić Nasmir
Pobrić Edin
Zukić Malik
Kavazović Ejub
Pandzić Almin

Zeleni pojas

Ahmetović Ismar
Kahvedzić Ahmed
Mujudzić Dzudzić Jasmin
Ahmetasević Hamza

Za plavi

Mujidzić Zijada
Mehinović Lamija
Osmanlić Ajla
Imamović Šejma
Bričić Selma
Avdić Tarik
Britvarević Fatmir
Halilović Eldin
Jusufović Denis
Huseinbašić Said
Peštalić Tarik
Dautović Almin
Bjelošević Samir
Skenderović Tarik

Za smeđi

Muratagić Lamija
Hanić Anela

U narednom periodu nas očekuje polaganje za majstorska zvanja gdje ce iz KBS”ZMAJ” Gradačac polagati 4. kandidata.

Polaganje će se obaviti u Neumu u sklopu ljetnog karate seminara u periodu od 10.08 do 16.08.

 

 

Radio Bet/Izvor: KBS “Zmaj” Gradačac/Foto: KBS “Zmaj” Gradačac

Komentari

komentara