Konsultacije oko tehničke pripreme projekta Vodosnabdjevanja

169

U okviru realizacije najznačajnijeg projekta za općinu Gradačac „ Vodosnabdijevanja južnog dijela, rekonstrukcije postojeće gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže “, ovih dana se vode intenzivne konsultacije za pripremu i provođenje prvog tendera za početak radova. Nakon što su odobreni od strane Općinskog vijeća ugovori, podugovori za kreditna i grant sredstva stvoreni su uslovi za raspisivanje prvih tendera.

Konsultantska firma Ingenos Gobiet Austrija u saradnji sa predstavnicima Energoinvesta iz Sarajeva boravili su na terenu u cilju izrade tenderske dokumentacije u skladu sa projektom i projektnim ugovorom radi raspisivanja međunarodnog tendera.

 

 

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara