Mađarski ledolomci na Dunavu, probijaju barijeru uzvodno od Beograda

437

Na dijelu Dunava od sremskog naselja Slankamena do Pupinovog mosta u Beogradu formiran je ledostaj koji danas pokušavaju da probiju dva mađarska ledolomca “Sečenji” i “Jegtoro sedam”.

Mađarski ledolomci pokušavaju da prođu kroz ledenu barijeru na Dunavu uzvodno od Beograda.

Kako je saopšteno iz Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine”, u daljskoj krivini kroz ledenu barijeru formiran je koridor širine od 80 do 120 metara.

Koridor služi za prolaz ledenih santi sa uzvodnog dijela Dunava.

Mađarski ledolomac “Jegtoro jedanaest”, u zoni od zajedničkog interesa za Srbiju, Hrvatsku i Mađarsku, nastavlja i danas sa radom na održavanju ovog koridora.

Ledolomac ima zadatak da jednom dnevno prođe cijelu dionicu koridora od Borova Sela do mosta Bogojevo. Nakon toga, “Jegtoro jedanaest” radi na sitnjenju leda i čišćenju koridora s nizvodne strane Dunava.

Od daljske krivine do Slankamena pokrivenost Dunava ledom je između 40 i 60 odsto.

Brod-potiskivač “Sloga” i dalje je angažovan na održavanju ledohoda u sektoru Novog Sada i u pripravnosti je 24 časa.

Vanredna odbrana od zagušenja ledom ostaje na snazi na 104,7 kilometara Dunava.

Mjere redovne odbrane od zagušenja ledom sprovode se na 628,67 kilometara Dunava, Save, Tise i banatskih vodotoka.

BHRT

Komentari

komentara