Malinari očekuju podršku kantona i opština

285
Predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Koordinacije udruženja proizvođača maline u FBiH, Saveza proizvođača jagodičastog voća u FBiH, Udruženja otkupljivača maline zaključili su na sastanku u Sarajevu da svi kantoni, opštine i gradovi u skladu sa svojim mogućnostima, a na osnovu zaključka Parlamenta Federacije BiH, trebaju obezbijediti poticajna sredstva za podršku proizvođačima maline.

Neophodna je, kažu, i harmonizacija poticaja na svim nivoima kako bi se svi proizvođači malina doveli u ravnopravni odnos.

Istaknuto je da postoje i drugi načini da se na lokalnom nivou podrži malinarstvo, za koje do sada nažalost nije bilo dovoljno interesa.

– Neprihvatljivo da se od 27 opština obuhvaćenih projektom IFAD za instaliranje rashladnih kapaciteta za bespovratna sredstva prijavilo samo njih sedam. Tražimo da kantoni, opštine i gradovi podrže instaliranje hladnjača u svojim sredinama – utvrđeno je danas na sastanku o krizi u malinarstvu.

U narednom periodu planirana je uspostava baze podataka proizvođača maline, s posebnim naglaskom na one koje se proizvodnjom bave kao primarnom a ne dodatnom djelatnošću.

Dogovoreno je da će predstavnici radne grupe već naredne sedmice na terenu razgovarati sa kantonalnim i opštinskim vlastima da je upoznaju sa zaključcima i mjerama koje je usvojila Radna grupa.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara