Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom i Svjetski Dan dječijih prava

89

Nasilje nad djecom je globalno pitanje javnog zdravstva, s ozbiljnim društvenim, ekonomskim, fizičkim i emocionalnim posljedicama. 19.11.(novembra/ studenog), koji se obilježava kao

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom.

 Svjetski Dan dječijih prava su ustanovile Ujedinjene Nacije 1954. i slavi se 20.11. svake godine,  kako bi se među svim narodima promovisalo zajedništvo, i podizala svjesnost o poboljšanju života djece diljem svijeta. 20. 11. je važan datum, jer je na taj dan 1959. godine Opća skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta. Također je tog datuma 1989. Generalna skupština UN-a usvojila Konvenciju o pravima djeteta. Od 1990. godine, Dan djeteta obilježava se jer je to obljetnica usvajanja i deklaracije i konvencije o pravima djeteta Generalne skupštine UN-a.

Svjetski dan borbe protiv zlostavljanja djece je pokrenut 19. 11. 2000. godine, na Svjetskom samitu žena (WWSF), kada su zajedno s međunarodnom koalicijom organizacija za zastupanje žena i dječjih pitanja, mobilizirane vlade mnogih država ida poduzmu mjere i spriječe zlostavljanje djece.

Po definiciji WHO interpersonalno nasilje odnosi se na nasilje među pojedincima, a podijeljeno je na obiteljsko i nasilje među partnerima, te na nasilje u zajednici. Prethodna kategorija uključuje zlostavljanje djeteta; nasilje među partnerima; te zlostavljanje starijih osoba, dok je potonje podijeljeno na nasilje od nepoznate tj strane osobe i uključuje nasilje među mladima; napad od strane nepoznate osobe (stranaca); nasilje povezano sa imovinskim zločinima; i nasilje na radnim mjestima i u drugim institucijama.

Zlostavljanje  djece je “svaki oblik tjelesnog i / ili emocionalnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog tretmana ili iskorištavanje u komercijalne ili druge vidove eksploatacije, što rezultira stvarnom ili mogućom štetom po zdravlje, preživljavanje, razvoj ili dostojanstvo djeteta, u kontekstu odnosa odgovornosti, povjerenja ili moći ”

19.novembra/studenoga, Svjetski je dan prevencije zlostavljanja djece

Zašto se zlostavljanje djece događa

Postoje mnogi razlozi i faktori koji dovode do pojave da odrasle osobe vrše neki oblik nasilja i zlostavljanja djece. Uobičajeno je da roditelji žele najbolje za svoju djecu i ne žele ih povrijediti. No, neki postaju zlostavljači svoje djece zbog frustracije, zbog nedostatka znanja o tome što djeca mogu raditi i razumijeti u različitoj dobi, a  nekim roditeljima nedostaju vještine i strategije za disciplinu i odgovarajući način i  reakcije na „teška ponašanja“ djece tokom odrastanja.

Počinitelji dječjeg zlostavljanja najčešće su članovi uže obitelji (roditelji, roditelji, starije sestre i djedovi i bake), iako postoji jednaka vjerojatnost zlostavljanja djeteta u udomiteljskim i posvojiteljskim biteljima. Prošireni članovi obitelji (npr. tete, stričevi i rođaci, bake i dede, itd.) mogu također zlostavljati dijete, a prekršitelji se također nalaze i izvan obitelji, npr. u zajedničkim i institucionalnim okruženjima koja imaju bliskog kontakta sa djecom i gdje je dostupnost djece omogućena npr.: školama, sportskim igralištima i centrima, bolnicama, dječjim domovima i sigurnim (zaštitnim) ustanovama tj.kućama, itd.

Da se zaustavi zlostavljanje i spriječi njegove posljedice na živote djece, obitelji moraju postati svjesne kako da se bave svojom djecom. Također moraju znati kako je njihovo ponašanje loše i koje posljedice ima na njihovu djecu. Djeca koja su izložena nasilju u ranoj životnoj dobi vjerojatno će postati zlostavljači kasnije, imati zdravstvene probleme, biti depresivni, imati nizak nivo samopoštovanja i propuštati u školi.

Ekološki model prevencije dječjeg zlostavljanja preporučen od strane WHO, uključuje i razmatra donos društvenih zajednica i pojedinca, dajući prostora intersektorijalnoj saradnji kroz:

 • Smanjenje neželjenih trudnoća
 • Povećanje pristupa uslugama prenatalnih i postnatalnih usluga
 • Osposobljavanje djece za prepoznavanje situacija rizičnih za seksualno zlostavljanje
 • Predškolsko obrazovanje
 • Poboljšanu pedijatrijsku skrb
 • Promjenu društvenih normi
 • Socijalno marketinške kampanje
 • Povećanje podrške obiteljima
 • Stvaranje radnih mjesta u zajednici
 • Zakoni o zabrani tjelesnog kažnjavanja
 • Uvođenje korisnih društvenih i ekonomskih politika
 • Smanjenje ekonomske nejednakosti
 • Podizanje poreza i sprovedba strogih zakona o alkoholu
 • Škole roditeljstva
 • Provođenje programa kućnih posjeta (patronaže)
 • Sprječavanje izloženosti partnerskom nasilju (porodično nasilje)

Kroz 7 stručno i naučno baziranih strategija sprječavanja i borbe sa zlostavljanjem djece, putem „INSPIRE vodiča“, SZO daje nadu da se do 2020. g nasilje and djecom u Evropskom regionu smanji za 20“%.

Radio Bet

Komentari

komentara