Nasilje u porodici poraslo za sedam odsto

392

Na području Unskosanskog kantona bilježi se porast broja slučajeva nasilja u porodici, pa je tako u 2016. godini zabilježeno njih 209, što je povećanje za sedam odsto u odnosu na raniji period.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova USK Anela Ramića, nasilje u porodici u poslijeratnim godinama predstavlja veliki društveni problem u svim općinama ovog kantona, a u najvećem broju slučajeva žrtve nasilja su žene i djeca.

Prema njegovim riječima, od ukupnog broja evidentiranih djela, 134 su okarakterisana kao krivična, a u gotovo pola slučajeva počinioci nasilja su povratnici u vršenju ovih djela, što govori o potrebi da se pooštri kaznena politika u ovoj oblasti.

“Sigurno je da je broj slučajeva mnogo veći, ali smatramo kako postepeno raste svijest žrtava o potrebi da oni prijave nasilje nadležnim organima”, rekao je Ramić.

On je dodao kako je nedavno formirana interresorna grupa, koju, pored pripadnika policije, čine stručnjaci iz različitih oblasti i njihov zadatak biće da u naredne tri godine kreiraju strategiju za borbu protiv ove negativne društvene pojave.

Prema riječima psihologa Edina Biščevića, nasilje u porodici direktno pogađa sve kategorije društva, a njegovi uzroci mogu biti različiti od slučaja do slučaja.

“Različiti oblici nasilja u porodici nad ženom, djetetom ili nekim drugim članom porodice u postratnom traumatiziranom bh. društvu postali su pojava koja uzima sve više maha. Sistematsko i učestalo fizičko, odnosno psihičko maltretiranje, te seksualno napastvovanje su neki od oblika ispoljavanja nasilja i patoloških stanja, ali daju se prmijetiti i drugi oblici torture, poput verbalnog vrijeđanja, zastrašivanja, prijetnje i ponižavanja žrtve”, kaže Biščević.

Prema njegovom mišljenju, najčešći uzroci nasilja mogu se povezati s ekonomskim beznađem i teškim stanjem u svim segmentima našeg društva.

Komentari

komentara