Novalić i delegacija Udruženja poslodavaca FBiH odražli protokolarni sastanak

440
Povodom obilježavanja 15 godina uspješnog rada Udruženja poslodavaca FBiH, najreprezenativnijeg poslodavačkog udruženja u Evropi, premijer Vlade FBiH Fadil Novalić je primio delegaciju Udruženja te sa zadovoljstvom prihvatio poziv da bude gost svečane Skupštine.

Tokom razgovora istaknuta je potreba za produbljivanje partnerskih odnosa između socijalnih parnera u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, a sa ciljem stvaranja stimulativne poslovne klime i izgradnje prosperitivnog i stabilnog društva.

Istaknuto je da svaka strana treba doprinositi konstantnom radu na održavanju postojećih i privlačenju novih stranih investicija, očuvanju radnih mjesta i smanjenju sive ekonomije, kako bi Bosna i Hercegovina što prije izašla iz dugogodišnje krize i dalje se razvijala na njenom putu ka EU integracijama.

(Vijesti.ba)

Komentari

komentara