Obavijest o otvaranju deminerskog zadatka ID 14203.-

44

Dana 21.10.2019.godine je izvršeno otvaranje deminerskog zadatka ID 14203 Novalići-Uvale, površine 12.880 m2 u MZ Novalići.

Radove na deminiranju izvodit će pripadnici Deminerskog bataljona OS BiH.

Otvaranju zadatka su prisustvovali predstavnici Oružanih snaga BiH, BHMAC-a RU Tuzla i Službe CZ Gradačac.

Radio Bet / Grad Gradačac

Komentari

komentara