Obavijest za organizacije civilnog društva na području općine Gradačac

247

Obavještavamo organizacije civilnog društva da je Općina Gradačac aplicirala na javni poziv UNDP-a za sudjelovanje u Projektu – Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu „ReLOaD“ i sa još 11 Općina iz BiH je odabrana za učešće u pomenutom projektu.

Projekat „ReLOaD“ u BiH radi na unapređenju saradnje između jedinca lokalne samouprave i organizcija civilnog društva a u svrhu dobrobiti građanja i povećanja kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je dalje poboljšanje postojećeg transparentnog, razvojno orjentisanog finasiranja projekata organizacija civilnog društva sa fokusom na potrebe građana u lokalnim zajednicama. S tim u vezi UNDP-i planira pružiti podršku Općini Gradačac u periodu od novembra 2017. do januara 2020. godine i to u segementu dobre uprave, uključujući aktivnosti jačanja partnerstva sa organizacijama civilnog društva kroz dosljednju primjenu modela transparentnog projektnog finasiranja OCD iz budžeta Općine i dr.

U sklopu pomenutog projekta Općina Gradačac i UNDP- i će u toku februara 2018. godine objaviti javni poziv za organizacije civilnog društva za projektne prijedloge, u skladu sa LOD Metodologijom. Finasiranje odabranih projekata će biti u omejru 30% Općina, 70% EU. Oblasti za koje će OCD moći aplicirati utvrdit će se na zajedničkom sastanku prestavnika UNDP-a i Općinskog načelnika, a planiran je i zajednički sastanak-obuka u organizaciji UNDP-a sa predstavnicima OCD, o čemu ćemo vas blagovremeno obavijestiti.

 

 

 

Radio Bet/Izvor:Press Općine

Komentari

komentara