Obavještenje općinske izborne komisije

486

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJAGRADAČAC

 

O B A V J E Š T E NJ E


Obavještavaju se politički subjekti akreditirani na području općine Gradačac za učešće na Lokalnim izborima 2016. godine da će se u srijedu, 05.10.2016. godine, sa početkom u 08:00 sati, u prostorijama Općinske izborne komisije Gradačac, obaviti ponovno prebrojavanje glasačkih listića za nivo Općinskog vijeća Gradačac za slijedeća biračka mjesta:


                                       025A006A
025A006B
025A009B
025A013A
025A013D
025A024

Također, će se obaviti ponovno prebrojavanje glasačkih listića za nivo načelnika općine Gradačac za biračko mjesto:

025A032

Ponovno prebrojavanje će se obaviti putem dva tima za prebrojavanje.

Pozivaju se akreditirani politički subjekti da posmatranje ponovnog prebrojavanja mogu posmatrati putem akreditiranih posmatrača.

 

 

 

(Radio Bet)

Komentari

komentara