Objavljen Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju

545

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava zainteresirana fizička lica da je u okviru realizacije projekta „Ekonomski oporavak i uspostavljanje sistema ranog upozoravanja u poplavljenim zajednicama regije Doboj”, koji je finansiran od strane Evropske unije kroz program „Instrument pretpristupne pomoći – IPA, a koji realizuje Omladinski komunikativni centar (OKC) Banja Luka u partnerstvu sa Udruženjem za socijalni, kulturni i kreativni razvoj (ZORA), otvoren Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika za poljoprivrednu proizvodnju (plastenik, sistem za navodnjavanje, rasad i obuka).

Pravo učešća imaju sva zainteresirana fizička lica kojima su elementarne nepogode nanijele neku vrstu štete, a koja imaju prebivalište na području općine Doboj Istok, koja je pored grada Doboja i općina Doboj Jug, Usora i Modriča, uvrštena u ciljne općine projekta, te koja posjeduju zemljišnu parcelu ili imaju pravo raspolaganja zemljišnom parcelom sljedećih karakteristika:

• Parcela površine minimalno 100m2 za postavljanje plastenika u vlasništvu ili pravu korištenja kandidata;
• Parcela ima mogućnost navodnjavanja;
• Nagib parcele od 0,4% do 2%;
• Parcela mora biti locirana u neposrednoj udaljenosti od objekta za stanovanje domaćinstva.

OKC Banja Luka, ZORA, Grad Doboj, Općina Doboj Jug, Općina Doboj Istok, Općina Usora i Opština Modriča će izabrati minimalno 80 korisnika.

U sklopu projekta u saradnji sa partnerima, je finansirano 90% troškova nabavke i instalacije plastenika, dok će izabrani kandidati snositi 10% troškova koje je potrebno uplatiti nakon konačnog odabira kandidata.
Kandidati/kinje koji budu odabrani u sklopu projekta imaju u okviru toga obezbijeđenu i analizu tla.
Zainteresovani kandidati trebaju ispuniti Prijavni obrazac/Zahtjev za dodjelu plastenika, koji se nalazi na web stranici OKC-a www.okcbl.org, i na info pultovima u zgradama Grada Doboja, Općine Doboj Jug, Općine Doboj istok, Općine Usore i Opštine Modriča.

Krajnji rok za prijavu je 28. februar 2017. godine.

Više informacija o Javnom pozivu, uslove za prijavu, potrebnu dokumentaciju i način prijave možete pročitati na: http://www.okcbl.org/javni-poziv-za-predaju-zahtjeva-za-dodjelu-plastenika-za-poljoprivrednu-proizvodnju-plastenik-sistem-za-navodnjavanje-rasad-i-obuka/

(Tip.ba)

Komentari

komentara