Objavljen Konkurs za obavljanje volonterskog staža

611

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je Konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža.
Pravo na obavljanje volonterskog staža imaju osobe koje, prema Zakonu o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, imaju VII stepen visoke stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Konkurs možete pogledati ovdje http://www.vladatk.kim.ba/javni-pozivi-mbp/3701-konkurs-za-volontere

 

(A,H)

Komentari

komentara