Objavljena Anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

410

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je na web stranici www.bhas.ba rezultate „Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH 2015. godine“ sa osnovnim podacima o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, prosječnoj veličini domaćinstava i siromaštvu.

Na osnovu podataka iz Ankete, izračunava se i širok spektar različitih pokazatelja o domaćinstvima, stanovništvu, uslovima stanovanja i rada i životnom standardu građana BiH koji će biti objavljeni u posebnoj publikaciji.

Neki od osnovnih podataka iz Ankete o potrošnji domaćinstava u BiH u 2015. godini

Prosječno domaćinstvo u 2015. godini imalo je 2,9 članova i trošilo je mjesečno 1.408,04 KM, od toga 415,76 KM za hranu i pića i 992,28 KM za neprehrambene proizvode i usluge.

U odnosu na 2011. godinu, prosječna mjesečna potrošnja u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bila je manja za 10,3%. U tom periodu je prosječna veličina domaćinstva smanjena za 0,2 člana dok je proporcija domaćinstava koja uštede dio svojih prihoda porasla za 28,4% i iznosi 18,2%.

Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava imali su hrana i bezalkoholna pića (28,8%) i stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (27,4%). Ostali veliki izdaci odnosili su se na prevoz (9,3%) i ostale proizvode i usluge (6,7%).

U 2015. godini stopa relativnog siromaštva stanovništva bila je manja u odnosu na 2011. godinu (16,3% prema 17,9%). U ovom periodu stopa siromaštva bila je manja u oba entiteta, a veća u Brčko distriktu BiH.

Mjesečni prag relativnog siromaštva za jednočlano domaćinstvo u Bosni i Hercegovini u 2015. godini bio je 400,67 KM što je za 15,73 KM mjesečno manje u odnosu na 2011. godinu. Ovaj izračun je izvršen na osnovu ekvivalentne potrošnje domaćinstva koja je smanjena kao i njena meridijana, pa je time i prag siromaštva smanjen u poređenju sa 2011. godinom.

Skoro 160.000 domaćinstava ili oko 490.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini su bili ispod praga relativnog siromaštva u 2015. godini.

 

 

Izvor:RTV SLON

Komentari

komentara