Odlaganje otpada / U BiH više od 10.000 divljih deponija smeća

328

Procjenjuje se kako se u Bosni i Hercegovini nalazi oko 10.000 divljih deponija. No, analize pokazuju kako ti podaci ne mogu biti precizni jer se broj takvih deponija konstantno povećava.

Gotovo nijedan općinski deponij u BiH ne zadovoljava uvjete primjerenoga odlaganja otpada za ljude i okoliš.

Izvor: Radio Sarajevo

Komentari

komentara