Održan sastanak za sagledavanje problema populacije pasa lutalica

242

U Općini Gradačac je održan sastanak vezan za iznalaženje rješenja za sagledavanje problema populacije pasa lutalica u općini Gradačac. Općinski načelnik mr.sci Edis Dervišagić zajedno sa pomoćnicima i predstavnicima udruženja Balkan dogs razgovarao o aktuelnom problemu pasa lutalica i o mogućem rješavanju istog.

Pasa lutalica je sve više.Niko ih sa ulica ne uklanja još od 2009. godine kada je usvojen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuje hvatanje i ubijanje pasa. Prema postojećem zakonu, Bosna i Hercegovina, odnosno lokalne zajednice, bile bi dužne da sve pse koje zateknu na ulici pokupe, smjeste u azile i čuvaju do njihove prirodne smrti, osiguravajući im hranu i veterinarsku zaštitu.

Budući da za rješavanje ovog problema su potrebna novčana sredstva, Općinski načelnik kazao je da u rješavanju istog treba da se svi uključe, od građana, vetrinarskih stanica, zainteresovanih udruženja i pojedinaca pa do viših instanci vlasti naročito po pitanju infrastrukture koju trenutno nemamo. Nije dovoljno samo donijeti zakon i prebaciti ga na lokalne zajednice.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućim lokacijama za izgradnju azila za napuštene životinje kao i pružanju pravne i finansijske pomoći za osnivanje udruženja koje bi djelovalo na području općine. Zaključeno je da pod hitno treba osigurati sredstva za osnovnu infrastrukturu te u narednom periodu održati zajednički sastanak i sa ostalim zainteresovanim udruženjima, ustanovama i pojedincima.

 

 

 

Radio Bet/Press Općine

Komentari

komentara