menu Naslovna chevron_right
Tuzlanski kantonVijesti

Održana 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac

Urednik | 22. Maja 2020.

Danas je održana 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac. Vijećnici su razmatrali 32 tačke dnevnog reda. Jedna od bitnijih tačaka dnevnog reda bio je Prijedlog odluke o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe na području grada Gradačac koji je jednoglasno usvojen. Ovom odlukom utvrđuju se korisnici, uslovi, procedure i nadležnosti za rješavanje po zahtjevu za ostvarivanje prava na obavezno zdravstveno osiguranje lica u statusu socijalne potrebe, kao i način obezbjeđivanja uplate sredstava koja se osiguravaju za te namjene.

Druga tačka dnevnog reda odnosila se na Odluku o  izmjenama i dopunama Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja” ( CEB II ). Stambene jedinice se obezbjeđuju kroz implementaciju Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara”, na području Grada Gradačac, što u naravi  predstavlja izgradnju  76 novih stanova (40 stanova u Vidi II-Düren i 36 stanova u Potok Mahali i sanaciju 10 stanova u Požarikama – kuće Holandske vlade). Ove stambene jedinice planirane za korištenje po principima socijalnog stanovanja će biti dio stambenog fonda socijalnog stanovanja Grada Gradačac na osnovu  člana 3. stav 1. Odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o nazivima i označavanju ulica, trgova i poslovnih zona kojom se definiše Ulica dr. Mustafe Imamovića. Ista se prostire se od zapadne Karaule-kompleksa starog grada Zmaja od Bosne do izlaska na Sviračku ulicu kod istoimene džamije.

Vijećnici su usvojili i Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i javnim preduzećima Grada Gradačac u formi nacrta uz zaključak da se u narednih 30 dana održi javna rasprava.

Gradski vijećnici su razmatrali i usvojili nekoliko rješenja o imenovanju članova u Nadzorne i Upravne odbore u JP i JZU na području grada Gradačac. Također usvojeni su programi i izvještaji o radu među kojima je Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu kao i izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradskog pravobranilišta Grada Gradačac za 2019. godinu.

Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta na području grada Gradačac za 2019. sa prijedlogom mjera za otklanjanje nedostataka u 2020. godinu zajedno sa izvještajem o stanju poljoprivrede na području grada Gradačac vijećnici su uz nekoliko amandmana su jednoglasno usvojili.

Informacijom o vodosnabdijevanju na području grada Gradačac vijećnici su upoznati s trenutnim stanjem projekta „Vodosnabdijevanja Gradačca“ gdje je naglašeno da će u narednom periodu biti riješen problem redukcija koje su trenutno na snazi na području uže gradske jezgre. Taj problem će biti prevaziđen nastavakom izgradnje sistema vodosnabdjevanja u južnom dijelu grada Gradačac (dionica Kerep – rezervoar Humke (R4)) odnosno Spoj “vodosnabdjevanja južnog sistema  sa postojećim sistemom vodosnabdjevanja u sjevernom dijelu Gradačca potpisan 19.05.2020.godine. Dužina buduće trase “dionica Kerep – rezervoar Humke(R4) je  8 km cca a dužina planiranog potisno-distributivnog cjevovoda je 12 km cca. Vrijednost spomenutog Spoja je 838.446,57 EUR bez PDV-a.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda završena je 3. vanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Gradačac.

Radio Bet / Izvor: Grad Gradacac

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset