Održana redovna Izvještajna Skupština Udruženja penzionera općine Gradačac

91

Danas je  u sali za sjednice Centra za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje “Ilidža”, održana redovna Izvještajna Skupština Udruženja penzionera općine Gradačac.

Skupštini su pored gostiju prisustvovali i predsjednik Skupštine Saveza Udruženja umirovljenika FBiH Fadil Kunto, predsjednik Skupštine SUP/U TK Haso Halilović i Predsjednik Fonda PIO/MIO Amir Ćelosmanović.

Predsjednica Skupštine Abdulahović Kadira, na samom početku istakla je kako se penzioneri susreću sa tri velika problema, a to su penzije, zdravstvo i socijalna zaštita.

Između ostalog, značajnije tačke o kojima je razmatrano su usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice iz 2018.g, usvajanje Izvještaja Nadzornog odbora po pregledu Završnog računa, kao i razmatranje i usvajanje prijedloga Finansijskog plana UP/U općine Gradačac.

Svih 20. tačaka Dnevnog reda jednoglasno je usvojeno, a kod člana 10. prijedloga Odluke o primjeni i korištenju sredstava Fonda solidarnosti, predsjednik Udruženja penzionera u Gradačcu Hajrudin Imširović, dodao je da postoji mogućnost da naredne godine dođe do procentualnog smanjenja isplate posmrtnina.

Predsjednik Udruženja penzionera općine Gradačac Hajrudin Imširović, istakao je da Udruženje u narednom periodu mora poboljšati nekoliko članova u zakonu:

Naš najveći interes je u srazmjernim penzijama. Od 2010. u Gradačcu je počelo dolaziti do oduzimanja prava ljudima, koji su ostvarili pravo na penziju. Međudržavni ugovor koji je potpisan bio je katastrofalan za penzionere. Mi tražimo da po uzoru na Srbiju i Hrvatsku, dovedemo sve penzionere u ravnopravan položaj”, istakao je Imširović.

Predsjednik Skupštine SUP/U TK Haso Halilović da je u narednom periodu cilj poboljšavanje materijalnog i socijalnog položaja svih penzionera:“Moramo biti istrajni u svemu onome što nam pripada. Tuzlanski kanton ima 70.000 penzionera, a od toga njih preko 45 hiljada prima minimalnu penziju koja iznosi 359,20 KM. To je izuzetno malo i dođe kao neka vrsta socijalne pomoći. Naš cilj je da ta suma u narednom periodu poraste i popne se na 500 KM”, rekao je gospodin Halilović.

Nakon redovnog dijela Skupštine, upriličen je i Svečani dio, na kojem su dodjeljena priznanja zaslužnima na polju afirmacije i poboljšavanja položaja penzionera.

Dobitnici nagrada, između ostalih bili su Premijer Vlade FBiH Fadil Novalić koji zbog obaveza danas nije mogao prisustvovati i Amir Ćelosmanović i Predsjednik Fonda PIO/MIO Amir Ćelosmanović.
Radio Bet / Esad Kukuruzović

 

Komentari

komentara