Općinski vijećnici donijeli su Odluku o proglašenju općine Gradačac Gradom

357

Jučer je održana 2. radna sjednica Općinskog vijeća Gradačac gdje su vijećnici razmatrali obiman Dnevni red.

Donešena je Odluka o izmjenama Statuta općine Gradačac kojem su uvedena dva zamjenika presjedavajućeg OV kao i izvršeno usaglašavanje pojedinih odredbi u skladu sa zakonskim propisima.2 sjdnica OV

Usklopu unapređenja razvoja općine Gradačac donesen je Lokalni akcioni plana zapošljavanja Općine Gradačac za period 2017-2022.

Pored ovih materijala doneseno je više odluka, razmotreno informacija i planova u okviru programiranih aktivnosti općine Gradačac.

 

 

 

Adnan H/Press Općine

Komentari

komentara