Osigurana sredstva za isplatu civilnih invalidnina, nalozi upućeni prema bankama

488

Federalno ministarstvo finansija je osiguralo sredstva za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2017. godine u ukupnom iznosu od 13.476.125,00 KM.

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve su upućeni prema bankama.

Komentari

komentara