menu Naslovna chevron_right
BiHVijesti

Parlament RS-a sutra o pooštrenim odredbama Krivičnog zakonika

Urednik | 12. Juna 2017.
Prijedlog krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se u odnosu na važeći, propisuje da se kazna zatvora do jedne godine može izuzetno izvršiti i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor), bit će razmatran sutra na sjednici Narodne skupštine RS-a.

Za razliku od starog Krivičnog zakonika, po odredbama novog, za pokušaj izvršenja krivičnog djela koje nije dovršeno može se izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.

Novim zakonom propisana su i krivična djela protiv prava po osnovu rada, a to su krivična djela: povreda osnovnih prava radnika, zlostavljanje na radu, povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti, povreda iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja i nepreduzimanje mjera zaštite na radu.

Definirana su i krivična djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti RS-a, a to su krivična djela: napad na ustavno uređenje, ugrožavanje teritorijalne cjeline, dovođenje RS-a u položaj potčinjenosti ili zavisnosti, ubistvo predstavnika najviših organa RS-a, otmica najviših predstavnika RS-a, oružana pobuna, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći RS-a, diverzija, sabotaža, špijunaža i drugo.

Novim krivičnim zakonikom propisana su krivična djela terorizma, čime je izvršeno usklađivanje krivičnog zakonodavstva RS-a s preporukama Manivala.

Poslanici će razmatrati i Prijedlog zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju, kojim se uređuje zaštita osoba koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornih osoba i nadležnih organa u vezi s prijavom i zaštitom onih koji prijavljuju korupciju.

Zabranjena je zloupotreba prijavljivanja korupcije dostavljanjem informacija za koje prijavilac u momentu prijavljivanja zna da nisu istinite ili prijavljivanje kojim se traži imovinska korist kao nagrada ili naknada za dostavljanje informacija i dokaza o korupciji.

Poslanici će, između ostalog, raspravljati i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS-a, po hitnom postupku; izmjenama i dopunama Zakona o notarima; Nacrtu zakona o stranim ulaganjima; kao i o Konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta RS-a u 2016.

Na dnevnom redu je i izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a o reviziji finansijskih izvještaja javnog preduzeća “Robne rezerve RS-a“ u 2015. godini.

Zbog negativnog poslovanja i nagomilanih dugova ovo preduzeće ide u stečaj.

Parlament će zasjedati i 14. i 15. juna, a ukoliko dnevni red ne bude iscrpljen zasjedanje će biti nastavljeno 28., 29. i 30. juna.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara

Written by Urednik
  • play_circle_filled

    Radio Bet
    Kiša dobrih nota

play_arrow skip_previous skip_next volume_down
headset