Poboljšanje lokalne samouprave i javnih usluga koje doprinose boljem kvalitetu života građana Gradačaca

460

Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, koja se održala jučer u Sarajevu, predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Na konferenciji jedan od panelista bio je i Općinski načelnik mr. sci Edis Dervišagić koji predstavio rad Općine Gradačac i zapažene rezultate koji su do danas postignuti. Zahvalio se na prilici da prenese pozitivna iskustva u ILDP projektu te se nada da će naše iskustvo biti od pomoći u vašem daljem radu.

Konferenciju su organizovali Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH – Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) – koje finansira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH.

Novi Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je započeo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na jačanju lokalne samouprave i pružanja javnih usluga u 18 općina i gradova u BiH među kojima je i općina Gradačac.

Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana.

Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta. Na kraju konferencije predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o učešću u realizaciji MEG projekta.

Komentari

komentara