Podržan izvještaj o prošlogodišnjem radu Agencije za reviziju privatizacije FBiH

328
Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je većinom glasova na sjednici podržao izvještaj o izvršenju prošlogodišnjeg programa rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji BiH.

Izvještaj je poslanicima podnio direktor te agencije Vedad Duraković naglasivši poteškoće s kojima se ona suočava zbog neusklađenosti Zakona o reviziji privatizacije s drugim zakonima u FBiH.

Jedan od problema jeste što pojedini privredni subjekti ne dostavljaju dokumentaciju potrebnu za reviziju, kazao je također Duraković i dodao da je od prošle godine odobreno povećanje broja uposlenih u Agenciji, nakon čega je ona počela raditi i reviziju privatizacije banaka.

Za ovu godinu je planirano 18 revizija, od toga 14 u privrednim društvima i četiri u bankama, kazao je direktor.

Uslijedila je poslanička rasprava o podnesenom izvještaju, u kojoj su pojedinci iz opozicije, Jasmin Kadić (Demokratska fronta), naprimjer, postavili pitanje svrsishodnosti Agencije budući da u njenom izvještaju nema „konkretnih rezulata“, pokazatelja o nezakonitostima počinjenim u privatizacijskom procesu, iako je svrha same revizije utvrđivanje upravo takvih pojava.

Iz parlamentarne većine, Faruk Ćupina, član Saveza za bolju budućnost BiH, rekao je da je poslijeratna privatizacija bila loša i kriminalna te izrazio zabrinutost zbog konstantnog produžavanja rokova u kojima Agencija treba da okonča cjelokupnu reviziju.

Od 1.200 postupaka privatizacije, za dvije godine je završeno tek šest revizija i tri su u procesu, dodao je Ćupina naglasivši da Agencija, u konsultaciji s Federalnom vladom, treba da ustanovi prioritete u reviziji privrednih subjekata.

Ćupina se založio i za izmjene Zakona o reviziji privatizacije donesenog 2012. godine, koje bi olakšale rad Agenciji.

Predsjedavajući poslaničkog kluba vladajuće Stranke demokratske akcije Ismet Osmanović je naveo da Agenciju za reviziju privatizacije i njen izvještaj treba zdušno podržati te joj potrebnim mjerama omogućiti da radi nezavisno i u punom kapacitetu.

Nakon usvajanja izvještaja o izvršenju prošlogodišnjem radu te agencije, poslanici Predstavničkog doma su na današnjoj sjednici upoznati o izvještaju o rezultatima aktivnosti Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH za 2016. godinu.

(Vijesti.ba / FENA)

Komentari

komentara