Polovne dizel motore ugrađivali u vozove Željeznica RS-a

524

Policija u Doboju dostavila je izvještaj nadležnom tužilaštvu protiv trojice rukovodioca Sektora za vuču vozova Željeznica RS-a zbog sumnje da su nesavjesnim radom u službi oštetili to javno preduzeće.

Osumnjičeni su da su kao članovi Komisije za primopredaju dizel motornih vozova Željeznica RS-a očigledno nesavjesno postupili u vršenju službe prilikom primopredaje četiri dizel motorna voza kupljena po ugovorima o kupoprodaji od preduzeća iz Savezne Republike Njemačke.

Prvoprijavljeni B.M. i drugoprijavljeni V.J. su u septembru 2004. godine potpisali zapisnik o primopredaji jednog dizel motornog voza, dok su prvoprijavljeni, drugoprijavljeni i trećeprijavljeni O.M., u vremenskom periodu od novembra 2004. do maja 2006. godine potpisali zapisnike o primopredaji tri dizel motorna voza, prilikom čega su konstatovali da su na istim ugrađena po dva nova dizel motora, a bez postojanja i primopredaje tehničke dokumentacije i bez originalnih matičnih knjiga osnovnih podataka dizel motornih vozova, kao što je bilo predviđeno ugovorima o kupoprodaji zaključenim u maju 2004. godine i oktobru 2005. godine.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja postoji osnov sumnje da dizel motori koji su ugrađeni na predmetna četiri dizel motorna voza nisu novi, kao što je to konstatovano u zapisnicima o primopredaji, već da se radi o polovnim, korištenim dizel motorima, te da na određenim dizel motorima identifikacioni brojevi nisu validni, saopćeno je danas iz Centra javne bezbjednosti Doboj.

Iz policije navode i da je na osnovu pribavljene originalne dokumentacije Jugoslovenskih željeznica utvrđeno da je na jednom dizel motornom vozu ugrađen dizel motor koji je ranije bio ugrađen na drugi dizel motorni voz Jugoslovenskih željeznica, a pušten je u saobraćaj 1975. godine.

“Na navedeni način prijavljeni su kao članovi Komisije za primopredaju dizel motornih vozova Željeznica RS-a postupili suprotno odredbama zaključenih ugovora po kojima su bili dužni izvršiti primopredaju četiri polovna dizel motorna voza sa po dva nova dizel motora proizvodne marke Fiat, kao i primopredaju tehničke dokumentacije i originalnih matičnih knjiga za vozove”, navodi se u saopćenju Centra javne bezbjednosti Doboj.

Prijavljeni su mogli biti svjesni da usljed njihovih radnji može nastupiti šteta za Željeznice RS, koja je i usljedila zbog izvršenih popravki predmetnih dizel motora tokom 2012. godine u iznosu od 202.800 KM, kao i za sada neutvrđenom iznosu štete koja predstavlja razliku cijene između starih i novih modela dizel motora.

Klix.ba / NM

Komentari

komentara